• مشهد-جاده شاندیز-ویرانی 9-شرکت ذوب فلزات یاراب مشهد
  • +98-051-24372280
  • info@yarabco.com

عنوان خبر مورد نظر

تجارت الکترونیک شعار نیست، بلکه واقعیت روز دنیاست، صنعتی مدرن با ارزش افزوده بیست هزار میلیارد دلاری در سال 2015 و برای آنکه سهم خود را از این ارزش بدست آورید، ما در کنار شما هستیم تا نیازمندیهای تجارت الکترونیک را برآورده ساخته.

Well educated, intellectual people, especially scientists at all times demonstrate considerably smaller adherence to religiosity than others. However, there are still believers of the idea of the God in science. If we exclude from their number those who feel a painful requirement for external protection and support by virtue of their poor living circumstances, there are those who come to idea of the God as a result of amazement at a world that has many unsolved problems. The surprising diversification of subjects and entities can be scientifically formulated in principle as it can sustain the quasi-stable condition and demonstrates development.

 

When asked, “If you could wish for one thing only, what would that wish be?” almost everyone; from beauty pagent contestants, to politicians, to religious leaders, to children, to the average person on the street states, “Peace On Earth” or “An end to all wars”. Those wishes, while exemplary, are meaningless.

 

The preservation of human life is the ultimate value, a pillar of ethics and the foundation of all morality. This held true in most cultures and societies throughout history.

On first impression, the last sentence sounds patently wrong. We all know about human collectives that regarded human lives as dispensable, that murdered and tortured, that cleansed and annihilated whole populations in recurrent genocides. Surely, these defy the aforementioned statement?

Liberal philosophies claim that human life was treated as a prime value throughout the ages. Authoritarian regimes do not contest the over-riding importance of this value. Life is sacred, valuable, to be cherished and preserved. But, in totalitarian societies, it can be deferred, subsumed, subjected to higher goals, quantized, and, therefore, applied with differential rigor in the following circumstances: 1.. Quantitative – when a lesser evil prevents a greater one. Sacrificing the lives of the few to save the lives of the many is a principle enshrined and embedded in activities such as war and medicinal care. All cultures, no matter how steeped (or rooted) in liberal lore accept it. They all send soldiers to die to save the more numerous civilian population. Medical doctors sacrifice lives daily, to save others.