• مشهد-جاده شاندیز-ویرانی 9-شرکت ذوب فلزات یاراب مشهد
 • +98-051-24372280
 • info@yarabco.com

اعطای نمایندگی و عاملیت فروش

اعطای نمایندگی و عاملیت فروش

شرایط عمومی اعطای نمایندگی داخلی:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد
 • موقعیت دفتر در مرکز استان باشد.
 • موقعیت دفتر ترجیحاً نزدیک به اماکن اداری و خدمات شهری باشد.
 • موقعیت ساختمان اداری باشد. فضای داخلی دفتر برای برگزاری جلسات مناسب باشد.
 • توانايي ارائه ضمانت بانکی به ميزاني كه شركت تعيين نمايد.
 • قبولی در مصاحبه اعطای نمایندگی و تأیید مدارک توسط شرکت (اولویت با متقاضیانی است که در امر بازاریابی فعالیت داشته‌اند).

  کیفیت تمامی موارد فوق با مراجعۀ حضوری بازرس شرکت بررسی خواهد شد و شرایط اختصاصی اعطای نمایندگی طی ارتباطات بعدی شرکت اعلام خواهد شد.

شرایط عمومی اعطای عاملیت فروش:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
 • شایستگی ، حسن شهرت و عدم سو پیشینه کیفری
 • برخورداری از سابقه كارمفید در زمینه خرید وفروش لوازم یدکی متناسب با نوع درخواست
 • توانايي ارائه چک بانکی به ميزاني كه شركت تعيين نمايد.
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد

  کیفیت تمامی موارد فوق با مراجعۀ حضوری بازرس شرکت بررسی خواهد شد و شرایط اختصاصی اعطای نمایندگی طی ارتباطات بعدی شرکت اعلام خواهد شد.