• مشهد-جاده شاندیز-ویرانی 9-شرکت ذوب فلزات یاراب مشهد
 • +98-051-24372280
 • info@yarabco.com

گارانتی

گارانتی

شرایط عمومی گارانتی ذوب فلزات یاراب مشهد:

 • گارانتی ذوب فلزات یاراب مشهد در صورت استفاده صحیح شیرآلات و تجهیزات مربوطه، تحت شرایط عادی و کاربرد معمول، به مدت سه سال از تاریخ تحویل در صورت نصب،  استفاده و نگهداری آن مطابق با دستورالعمل نصب، نگهداری و بهره‌برداری شرکت ذوب فلزات یاراب مشهد برقرار خواهد بود.
 • گارانتی در شرایط غیرعادی شامل هرگونه اتفاقی که در اثر عوامل خارجی نظیر زلزله، آشوب، آسیب دیدگی در اثر برخورد وسایل نقلیه و یا استفاده از گشتاور بالاتر از حد مجاز و یا یخ‌زدگی برای شیرآلات و تجهیزات مربوط به آن می‌شود، برقرار نمی‌باشد.
 • هرگونه شکایت بابت محصول یا قطعات معیوب که تحت پوشش این ضمانت‌نامه است به محض رویت و کشف آن می‌بایست مکتوب شود و به اطلاع شرکت ذوب فلزات یاراب مشهد رسانده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
 • در صورتی این ضمانت‌نامه  قابل اجرا است که محل استفاده شیر و تجهیزات مرتبط با کاربری آن مطابقت داشته باشد.
 • تعهدات شرکت درخصوص مفاد این ضمانت‌نامه مربوط به تعمیرات و جایگزینی است.
 • این ضمانت‌نامه موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:
 • در صورتی که طبق نظر کارشناس فنی شرکت ذوب فلزات یاراب مشهد مشکل یا خرابی ایجاد شده از سوی خریدار باشد.
 • در شرایط تست که در آن فشاری بیش از فشار کاری مجاز و ضوابطی مغایر با وضعیت مورد تایید شرکت ( اعم از ضربه زدن، نصب غلط، استفاده نادرست، ولتاژی غیر از ولتاژ تعیین شده، کاربری نامناسب)مشخص شده باشد. بروز چنین اتفاقی شرایط ضمانت‌نامه را فسخ می‌کند.
 • هرگونه خرابی که طبق تشخیص شرکت در اثر سهل‌انگاری، حادثه، انبارداری نامناسب و یا دستکاری توسط افراد غیرمجاز صورت گیرد مشمول این ضمانت‌نامه نمی‌شود.