• مشهد-جاده شاندیز-ویرانی 9-شرکت ذوب فلزات یاراب مشهد
  • +98-051-24372280
  • info@yarabco.com

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

محورهای اصلی خدمات پس از فروش ذوب فلزات یاراب مشهدعبارتند از:

  • حمل، انبارش و نصب محصول                
  • نگهداری و تعمیرات
  • عمردهی مجدد برای محصولات قابل بازیابی

محورهای فرعی خدمات عبارتند از:

  • آموزش
  • ارائه مستندات
  • سیستم پاسخگویی به مشتریان و رسیدگی به شکایات

جهت رفاه حال مشتریان گرامی، واحد خدمات پس از فروش شرکت ذوب فلزات یاراب مشهد به صورت 24 ساعته در تمامی ایام هفته، آماده پاسخگویی به مشکلات احتمالی شما خواهد بود.